Dotace

2023

Město Frýdlant

1. Program 1.1 na podporu veřejně prospěšných neziskových organizací ve výši 60,000,- Kč.
2. Program 1.4 na dopravu k mistrovských zápasům sportovních oddílů veřejně prospěšných neziskových organizací ve výši 30.000,- Kč.

Národní sportovní agentura

1. Dotace Můj klub 2023 - NSA-01267/2022/MK23 na provoz a údržbu chodu klubu včetně nákupu materiálu pro sportovní účely ve výši 490.560,- Kč.

Krajský úřad Libereckého kraje

1. Program č.: 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2023 č. OLP/1563/2023 ve výši 72.170,- Kč.


2024